doradztwo@podatkowe.slask.pl

+48 502673621

Oferta szkoleń

  •  Szkolenia podatkowe

Oferujemy szeroki wybór szkoleń z zakresu podatków. Jako praktycy w kontaktach zarówno z organami podatkowymi jak i podatnikami widzimy wielką rolę pogłębiania świadomości podatkowej. Wielokrotnie pozwala to na zidentyfikowanie zagrożeń już w trakcie planowania działań. Bo efekty późniejszego rozpoznania nazbyt często stanowią źródło naszych dochodów ale nie dające wielkiej satysfakcji. Czytaj dalej... 

  • Cykl kursów przygotowawczych do matury 2019

Kursy odbywać będą się w formie zorganizowanych bloków przedmiotowych. Na początek proponujemy zapisy na kurs matematyczny. Zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 5 osobowych - dobieranych po przeprowadzeniu testu kompetencji. Czytaj dalej... 

  • Kursy zawodowe

Proponujemy udział w kursach zawodowych obejmujące zawody wprost kojarzone z obsługą podatkową takie jak: księgowa, kadrowa itp. Lecz również kursy/warsztaty dla finansistów czy drobnych przedsiębiorców nakierowane na podniesienie kompetencji w tym obszarze. Czytaj dalej...

  • Cykliczne warsztaty podatkowe dla profesjonalistów

Rozwiązanie to proponujemy jako okazję do wspólnego spotkania się osób profesjonalnie zajmujących się sprawami podatkowymi z regionu byłego "ROW'u" w celu porozmawiania na bieżące tematy podatkowe. Każdy z Państwa będzie mógł wcześniej zgłosić swój temat, problem, który chciałby omówić podczas trwania warsztatów.Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych zagadnień kontrowersyjnych w oparciu o aktualne brzmienie przepisów, interpretacje i orzecznictwo z szczególnym uwzględnieniem specyfiki podejścia do nich przez organy podatkowe w naszym regionie. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego.Czytaj dalej... 

  • Szkolenia informatyczne

Szkolenia praktyczne w zakresie stosowania technik informatycznych w obszarze : oprogramowania wpierającego zarządzanie przedsiębiorstwem w tym obsługi księgowej, magazynowej, finansowej czy relacji z instytucjami administracji publicznej. Czytaj dalej... 

  • Szkolenia firmowe

Najbardziej efektywną i progresywną metodą szkolenia pracowników są szkolenia wewnętrzne „szyte na miarę“ według wymagań klienta. Korzyści przyniosą szkolenia firmowe to: większa motywacja i profesjonalizm pracowników poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności poszczególnych pracowników, większe poczucie odpowiedzialności, solidarności i lojalności pracowników wobec firmy, integracja wewnętrzna, poprawienie wyników pracy stabilizacja kadry, która zmniejszy fluktuację pracowników, większa efektywność pracy oraz podniesienie konkurencyjności. Czytaj dalej...

  • Bieżące konsultacje
Proponujemy również szkolenie prowadzone u klienta połączone z bieżącym rozpoznaniem problemów z zakresu objętego szkoleniem. Czytaj dalej...