doradztwo@podatkowe.slask.pl

+48 502673621

Oferta usług doradztwa podatkowego

Co można zyskać dzięki korzystania z usług doradcy podatkowego?

1. Gwarancję profesjonalnego prowadzenia spraw podatkowych Twojej firmy.

Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycznej aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Doradcy podatkowi stale podnoszą swoje kwalifikacje – czuwa nad tym samorząd zawodowy

2. Poczucie bezpieczeństwa i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu firmy.

Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na reprezentowanie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, skarbowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Prawidłowo sporządzone i złożone w terminie deklaracje, wezwanie do urzędu skarbowego, kontrola podatkowa w firmie – takie sprawy nie spędzają snu z powiek przedsiębiorcom współpracującym z doradcą podatkowym.


3. Wsparcie rozwoju Twojej firmy.

Planowanie i optymalizacja podatkowa to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem. Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane z doradcą podatkowym.

4. Kompleksowość usług.

Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych, to nie jedyne pole działania doradców. Służą oni również wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.

5.Doradca podatkowy to więcej niż księgowy.

Doradca podatkowy reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowym, skarbowymi, a także sądami administracyjnymi.
Doradztwo podatkowe to zawód zaufania publicznego. W krajach Unii Europejskiej stała współpraca z kancelarią podatkową – już od momentu założenia firmy – jest standardem, ponieważ pozwala uniknąć sporów z fiskusem i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.

6. Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy.

Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej. Warto konsultować z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać.

Cechuje Nas profesjonalizm, odpowiedzialność i chęć rozwiązywania problemów naszych Klientów. Naszą silną stroną jest kompleksowość świadczonych usług oraz efektywność działania

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym następująco zdefiniowano zakres czynności doradztwa podatkowego:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt1.

 

Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

 

Zawiadamiam wszystkich klientów - przyjęcie zlecenia odbywa się wyłącznie poprzez sporządzenie stosownej notatki/zlecenia w formie pisemnej. Zgodnie z art. 736. kodeksu cywilnego - Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomiċ o tym niezwłocznie dającego zlecenie.